Site icon Anh Ngữ Cầu Vồng

Từ vựng kỉ niệm 48 năm ngày giải phóng Nha Trang

Đi dọc trên đoạn đường 2/4, làm tớ nhớ lại những trang sử hào hùng của ông cha ta.
Để kỉ niệm 48 năm ngày giải phóng Nha Trang – Khánh Hoà (2/4/1975 – 2/4/2023). Các con cùng Rainbow học thêm 5 từ vựng về chủ đề giải phóng nhé!
1. Helicoter /ˈhelɪkɑːptər/ (n): Trực thăng
2. National Anthem /ˌnæʃnəl ˈænθəm/ (n): Quốc ca
3. Tank /tæŋk/ (n): xe tăng, xe bọc thép
4. Nation /ˈneɪʃn/ (n): Quốc gia
5. Combatant /kəmˈbætnt/ (n): Chiến binh, chiến sĩ
Cre photo: Tiếng anh trẻ em
====================
𝐑𝐀𝐈𝐍𝐁𝐎𝐖 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 :
0917.516.563
Chi nhánh 1 : 20 Chi Lăng, Phước Tân Nha, Trang
Chi nhánh 2 : 20 Cổ Loa , Phước Tân Nha, Trang
Exit mobile version